Verket


”Jag har tagit mig an temat ’Crossing borders’ bokstavligt. Jag ville förhålla mig till de materiella beståndsdelar som utgör Simrishamn och jag fastnade snabbt för mötet mellan asfalten och gatstenen. Mötet bildar en gräns som man korsar på sin väg in hit. Stenläggningen i Simrishamn väldigt signifikant för staden och i mötet med asfalten gör den sig verkligen påmind. Bilen börjar skaka och skallra när man kommer in här. Skarven som ger upphov till det har jag gestaltat i projektet, en gräns som både syns och hörs.


’Crossing borders’ har fått ytterligare betydelse under projektets gång. Pandemin gjorde det omöjligt för mig att resa till Simrishamn för att arbeta med projektet under våren och världens alla gränser tycktes förändras under loppet av några dagar. 


Trots att gränser sällan är synliga för oss och i ständig rörelse avgör de ofta helt och hållet människors förutsättningar och tillgång till en plats. Och det är inte gränsen som sådan som är det faktiska utan den avgör vad något börjar eller slutar, den avgör att det finns ett ’här’ och ett ’där’ som vi förhåller oss till.”

Evelina Nolin


I augusti 2020 invigdes en temporär skulptur i hamnen i Simrishamn. Det var den andra i residensprogrammet REconect.


Temat är ’Crossing borders’ och årets skulptur är skapad av Evelina Nolin och heter ”Sonic seam”.


Evelina Nolin är född i Växjö 1991. Hon studerade på Österlenskolan 2015-17 och tog sin kandidatexamen i Konst på Konstfack i år. ”Sonic seam” kommer att visas i hamnen till och med november.  

Österlenskolan för Konst & Design


Österlenskolan i Simrishamn är en 2-årig eftergymnasial Konst och Kulturutbilning inom YH, för dig som vill skapa dig en framtid inom bild och form.

Regeringsgatan 2 27231 Simrishamn

Email: info@osterlenskolan.com

Tel: 0709 79 23 43

© Copyright. All Rights Reserved.